# خدا

اگه تو مال من بودی

اگه تو مال من بودی ، ماه از چشات طلوع می کرد  پرستو از رو دستِ تو ، نغمه هاشو شروع می کرد     اگه تو مال من بودی ، کلاغ به خونش می رسید  مجنون به دادِ دلِ پُردرد و دیوونش می رسید  اگه تو مال من بودی ، همه خبردار می شدن ترانه های عاشقی ، رو سرم آوار می شدن  اگه تو مال من بودی ،‌ قدم رو پاییز میزدیم پاییز می فهمید که ماها ، عاشقی رو خوب بلدیم  اگه تو مال من بودی ، اِنقد غریب نمی شدم من چی می خواستم از خدا ، یه روز اگه پیشت بودم  اگه تو مال من بودی ، دور خوشی نرده نبود دل من اون آواره ای ، که شبها می گرده نبود  اگه تو مال من بودی ، چشام به چشمات شک نداشت تُنگ بلور آرزوم ، مثل حالا ترک نداشت  اگه تو مال من بودی ، جهنمم بهشت می شد قصه ی عشق ما دو تا ، قصه ی سرنوشت می شد  اگه تو مال من بودی ، می بردمت یه جای دور یه جا که تو دیده نشی ، حتی توی دریای نور  اگه تو مال من بودی ،‌ می ذاشتمت روی چشام بارون می خواستی می بارید ، ابر سفید گریه هام  اگه تو مال من بودی ، برگا تو پاییز نمی ریخت شمعی که پروانه داره ، اشک غم انگیز نمی ریخت  اگه تو مال من بودی ، قفس دیگه اسیر نداشت آدما دارا می شدن ، دنیا دیگه فقیر نداشت  اگه تو مال من بودی ... ، خیال نمی کنم باشی  پس می رم و می کِشمت ، پیش خودم تو نقاشی ! ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید