/ 4 نظر / 10 بازدید
النا

شیفتگی انست که شما زنی را دوست بدارید بی آنکه رنگ چشمان او را بیاد بیاورید[نگران]

النا

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ[گل]

مهنا

صداقتش توحلقممم خخخ

لیندا

مهنایی صداقت داشت دقت کن تو حیاط خونشونه سرشم واقعنی درد میکنه از بس قلیون کشیده[خنده]