دوست دارم...

تو عبور واژه هام که پشت هم پی اش میگشتم

                                                        اخرش رسید به این حرف دوست دارمو نوشتم

                                                دوست دارمو نوشتم

من دوســــــــــت دارم قدر اسمون پر ســــــــــتاره

                                                          جوری که سمت تو میام بی اراده بیاشاره

                                              بی اراده بی اشـــاره

من دوســـــت دارم قدر , قدری که تو نمیـــدونی

                                                         قدری ک بگم تا ابـــد توی خاطرم میمونی

                                              توی خاطرم میمونی

سمت من نشونه رفته تیر عشـــــق تو عزیزم

                                                          دخل من اومده انگار بسته شد راه گریز

عشق من یکی یدونه است اصلانم همتا نداره  

                                                        تا همیشه مثل بارون روی دل تـــو میباره

                                             روی دل تــــــــو میباره

من دوســـــــــــت دارم قدر اسمون پر ســتاره 

                                                        جوری ک سمت تو میام بی اراده بی اشاره

                                                  دوست دارم

                                                                                                                         قلب تقدیم به عشق ....

/ 1 نظر / 10 بازدید
عسلی

فدای توبشم من گلم ازبس که مطالبت زیبان روزی هزاربار می خونمشون [قلب][شوخی][قلب]